2014. január 30., csütörtök

LÉLEKÁPOLÓ GONDOLATOK : EGYENSÚLY


Egyensúlyban lenni. Mit is jelenthet? Boldogságot, bátorságot, erőt, örömöt, türelmet, harmóniát, békét, elégedettséget, gördülékenységet, megvalósuló terveket. Egyensúlyban lenni az életben – mindenki vágya. Olyan helyzet, amikor minden sikerül, amikor minden összevág, és eszedbe sem jut a következő pillanattól rettegni. Kívánom, hogy sok ilyen napja legyen mindenkinek.


„Az ember nagyon ragaszkodik ahhoz, amiben hisz. Nem az igazságot keresi, hanem az egyensúly valamilyen formáját, és a hite elemeire alapozva egy nagyjából egységes világot épít maga köré, amitől megnyugszik, és amihez azután körömszakadtáig ragaszkodik.”(Laurent Gounelle)

„Erőd forrása az egyensúly, avagy a lelki béke. De a békesség nem álmosságot jelent! Békében élni annyit jelent: szövetséget kötsz az erőkkel, ahelyett, hogy harcolnál ellenük.” (Andrew Matthews)

„Ha valakinek adok, úgy érzem, mintha törlesztenék valamit. Ezért mindig többet kell adnom, mint kapnom, akkor áll helyre az egyensúly.”(Koncz Erzsébet)

„Nincsenek egyszerű képletek a barátkozásra. Több kell a puszta jó modornál és egy egészséges énképnél ahhoz, hogy elnyerjük mások bizalmát. Szükséges egyensúly aközött, hogy mit adunk és mit kapunk.”(Andrew Matthews)

„A nagy örömhöz, az egyensúly kedvéért, hozzátartozik az éppolyan nagy kétségbeesés is.”(Käbi Laretei)

„A lélek a test számára gondolkozik. Így emberi: amit a gondolat termett, az embertest élje meg lelkesen. Így terem az egyensúly a közös munkában, és a közös lebágyadásban, test és lélek jóllakva, ha hever, ha együtt, egymásnak és egymásért élnek: Ember.”(Dallos Sándor)

„Az egyensúly lényeges. Ez minden jó, harmonikus kapcsolatra vonatkozik. Egyensúly a bűntudatban, szégyenben és lelkiismeret-furdalásban.”(Jo Nesbo)
„A természet számomra arról a harmóniáról beszél, amire tulajdonképpen minden ember vágyik. A természet rendje jelenti azt a romlatlan világot, amelybe minden ember szeretne visszakerülni. (...) A természetben mindennek megvan a maga helye, csodálatos egyensúly ez, amit az ember csak felborítani képes.”(Korzenszky Richárd)

„Nincs abban semmi meglepő, ha a legerősebb és legellenállóbb ember is elszédül egy váratlan sorsfordulat következtében. A váratlan néha úgy üti főbe az embert, mint a tagló az ökröt. (...) Semmi sem olyan kegyetlen, mint az egyensúly felborulása.”(Victor Hugo)

„Egyensúly: ez a kulcs. (...) Az emberek furcsa felületeken tudnak egyensúlyozni. (...) Még kiszámíthatatlanokon is. Ezt nevezik "ráhangolódásnak". A nagy muzsikusok ismerik. A szörfösök, akiket kiskoromban a Gammun láttam: ők is ismerik. Némelyik hullám megdob, de fel vagy készülve rá. Visszamászol, és újra nekimész.”(Frank Herbert)

„Két dolog létezik, (...) ami egyet alkot: a valóság és az árnyéka, a fény és a sötétség. Az egyensúly két oldala. Az élet a halálból keletkezik, és a halál az élet következménye. Mivel kiengesztelhetetlenül ellenségesek, folytonosan viaskodnak egymással: ők szülik egymást folyvást és folyvást. És velük együtt születik újjá minden: az almafák virága és a csillagok fénye. Az életben rejtőzködik a halál. A halál magában rejti az újjászületést. Mit ér akkor az élet halál nélkül? A változatlan, örökké tartó, végtelen élet? Mi az, ha nem maga a halál? Az elmúlás, az újjászületés nélkül!”(Ursula Kroeber Le Guin)

„A gyengeség és a romlottság nem a világban van. (...) Az emberekben van. És mindig bennük lesz. A világnak egyszerűen jó emberekre van szüksége, hogy meglegyen az egyensúly.”(Cassandra Clare)

„A nőkben az osztozás érzése a családi osztozásban gyökerezik - a kicsinyek gondozásában, az ennivaló összegyűjtésében és elkészítésében, az öröm, a szeretet és a bánat megosztásában. A temetési siratás a nőktől ered. A vallás a nők monopóliumaként indult, csak azt követően vették el tőlük, hogy túlságosan domináns társadalmi erővé lett. A nők voltak az első gyakorló és kutató orvosok. Sosem volt tiszta egyensúly a nemek közt, mert az erő együtt jár bizonyos szerepekkel, mint ahogy bizonyosan a tudással is.”(Frank Herbert)

„Nos, már megértheted, mennyire kevés értelme van azt tanácsolni a feszült embereknek, hogy lazítsanak, ha nem tudják, milyen érzés a "nyugodtság". De ha már egyszer megtapasztalták a mély ellazultság állapotát, akkor van viszonyítási pontjuk; akkor már könnyebben észreveszik a feszültség megjelenését, és lépéseket tehetnek elengedése érdekében. És ha már tudod,  milyen érzés az igazi egyensúly, elkezded észrevenni, hogy mi billent ki az egyensúlyodból életed bármely területén; ez automatikus jelzésként szolgál számodra, ami visszatérít önmagad központjába. Az Egyensúly Törvényét kiegyensúlyozatlanságaid felfedezésekor alkalmazod.”(Dan Millman)

„Hogy érne véget a magány, melyet igazi fény nem látott soha, ahol nem volt egyensúly, sem nyugalmi helyzet, csak elferdült tárgyak végtelen csuszamlása, olyan égbolt alatt, amelyben nem él a reggel emléke és az este reménye?”(Samuel Beckett)

„Nem létezik jelentéktelen dolog. Mindennek ára van, minden összeadódik, míg végül megbillen az egyensúly, és ismét elmegyünk, megint az utat rójuk, és azt mondjuk magunknak: talán legközelebb.”(Joanne Harris)

„Az egyensúly kozmikus, biológiai és személyes szinten egyaránt érvényes ránk - testünkre, elménkre és érzelmeinkre -, emlékeztetve minket arra, hogy minden cselekedetünket képesek vagyunk túlzásba vinni és elhanyagolni is; és arra, hogy ha személyes ingánk kilendül az egyik irányba, végül elkerülhetetlenül vissza fog térni a másik oldalra.”(Dan Millman)


2014. január 29., szerda

UTAZÁS ANATÓMIÁBA 2.RÉSZAZ ANATÓMIA ÉS AZ ÉLETTAN VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI

Amikor anatómiát tanulunk, az a célunk, hogy megismerjük az emberi test felépítését. Ehhez rendelkezésünkre állnak a következő  módszerek:
 • preparálás – azaz késsel, és csipesszel való boncolás. Az anatómiai boncolás feltétele a boncolásra szánt tetem megfelelt konzerválása, amelyet általában 10%-os formalin érrendszerbe történő fecskendezésével érnek el.
 • macerálás:- azaz áztatás, amelyet a csontok tanulmányozása során alkalmaznak. A macerálandó csontot először megtisztítják a lágyrészektől, majd hetekig langyos vízben áztatják, majd szárítás után benzinnel zsírtalanítják, és hidrogén-peroxiddal fehérítik.
 • injekciós technika – a vérerek tanulmányozásra az erekbe festékkel színezett folyékony masszát fecskendeznek, amely ha elpárolog belőle az oldószer –megmerevedik, felveszi az ér alakját és jól preparálható
 • korróziós technika- az erek részletesebb tanulmányozását teszi lehetővé, azáltal, hogy a vizsgálandó szervbe vezető érbe saválló masszát fecskendeznek, majd az így feltöltött szervet 10 %-os sósavoldatba helyezik. Ez a sav elpusztítja a szerv lágyrészeit, így csak az érhálózat marad épen
 • Röntgensugarak alkalmazása biztosítja a csontok, és a különböző kontraszt-anyagokkal feltöltött szervek vizsgálatát
 •  viaszból, gipszből készített modellek
 •  szövettani vizsgálatok mikroszkóppal – metszeteket készítenek, és ezeket tanulmányozzák

Az élettan vizsgáló módszere: a kísérleti módszer, amelynek során jelenségeket figyelnek meg, vagy hoznak létre, és keresik a válaszokat az adott kérdésekre. 
A kísérletek fajtái:
 • műtéti módszerek: erek lekötése, idegek átvágása, szervek eltávolítása)
 •  izolált túlélő szervek és szövetszeletek vizsgálata
 • gyógyszerkísérleti, vagy biokémiai módszerek (a szervezetbe különféle gyógyszereket juttatnak, majd vizsgálják ezek hatásait)
 • fizikai módszerek (hő, röntgen, elektromosság)
 •  szervek beültetése vagy átültetése

2014. január 28., kedd

HETI ÍZPRÓBA : FARSANG IDEJÉN


Ha farsang – akkor fánksütés. Ha fánksütés, akkor sikító frász a mérlegre állás után, s a felismerés: ünnepek utáni sziklaszilárd elhatározásunk, - miszerint ügyelünk arra miből, és mennyit tömünk a gyomrunkba – egy csapásra köddé vált. Igaz a farsanggal kapcsolatban már korábban írtam, de (http://eletrecept.blogspot.com/2013/02/heti-izproba-farsangolo.html) a téma újra aktuális, és nem mehetek el szó nélkül mellette. Mielőtt néhány újabb farsangi fánk recepttel gazdagítanám az egyébként is biztosan gazdag  – fánk- recept-gyűjteményüket még szeretnék néhány érdekességet megosztani Önökkel, a farsanggal kapcsolatban:

 •       A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdődő és hamvazószerdáig (tartó, évszázadok óta évente megismétlődő ünnepsorozat, nagyon gazdag szokáshagyománnyal. A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és köszöntjük a tavaszt.
 • A gazdag lakomákkal a természetet kívánták bőségre ösztönözni.
 •   Hagyományosan ilyenkor tartották az esküvőket is.
 • Az ételek közül ilyenkor a húsételek, kocsonya, káposzta és a farsangi fánk terjedtek el.
 • A farsang utolsó napja húshagyó kedd, és a másnap, hamvazó szerda, már a nagyböjt első napja. Ezt egy napra felfüggesztve, torkos csütörtökön elfogyasztották az összes maradék ételt (mai modern verzióban az éttermek kedvezményekkel várják a vendégeket egy kiadós lakmározásra)
 • Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása érvényesült bennük.
 •  Ebben az időszakában már az ókori Rómában is rendeztek álarcos felvonulásokat, zenés táncmulatságokat, úgynevezett Saturnalia ünnepet, a téltemetés-tavaszvárás jegyében. A mulatságok egy álló hétig tartottak, a szegényeket megvendégelték, a családtagok ajándékokat adtak egymásnak. Ilyenkor rendezték a kedvelt gladiátor viadalokat is. Latin nyelvterületen a 'carneval' szó a farsang megfelelője, jelentése a hús elhagyása.
 •    Farsang ünnepéhez kötődik Magyarországon a népi színjátszás kialakulása.

RECEPTEK

A fánk a farsang elmaradhatatlan eledele, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak, például azért sütötték, hogy a vihar ne vigye le a háztetőt. A fánknak számtalan változata ismert: szalagos, farsangi, rózsafánk, forgácsfánk vagy csöröge, cseh fánk vagy kőttes fánk, töltött és töltelék-nélküli, egyszerű és különleges.

FÁNK 1. – epres-mézes finomság
Hozzávalók:25 dkg vaj,10 dkg porcukor,6 tojás,20 dkg méz,60 dkg liszt, csipet só,1 sütőpor, olaj a sütéshez,30 dkg friss eper,10 dkg kristálycukor, porcukor.
A vajat a liszttel elmorzsoljuk, majd a porcukorral, mézzel és az egész tojásokkal félkeménységű tésztát gyúrunk. Jól kidolgozzuk-, Folpackba csomagoljuk, és 30 percig hűtőbe tesszük. Ezután 2-3 mm vastagra kinyújtjuk, derelyevágóval kis téglalapokat vágunk, majd felhevített olajban kisütjük. A fánkocskákat nem olvadó porcukorral megszórjuk. Eperöntettel tálaljuk. Az öntethez az epret összeturmixoljuk a cukorral.

FÁNK 2. – almás-fahéjas változatban
Hozzávalók:1 kg finomliszt,1 kg reszelt alma,1 liter tej,5 db egész tojás,1 dkg élesztő, 5 dkg zsír,2 evőkanál porcukor, só, fahéjas porcukor
Az élesztőt langyos tejben megfuttatjuk. A megkelt élesztőt, a lisztet, a sót, az egész tojásokat, a zsírt, és annyi tejet összegyúrunk, hogy közepesen kemény tésztát kapjunk, majd letakarva meleg helyen duplájára kelesztjük. Ezután beledolgozzuk a reszelt almát, végül fél centi vastagra kinyújtjuk, és egy közepes méretű pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. Forró olajban kisütjük, fahéjas porcukorral meghintjük.

FÁNK 3. – a leggyorsabb változat
Hozzávalók: 5 egész tojás,2 pohár natúr joghurt,4 evőkanál porcukor,2 csomag vaníliás cukor, só,1 csomag sütőpor,40 dkg liszt
A felsoroltakat összekeverjük, úgy, hogy a lisztet utoljára adjuk hozzá. 5 percig pihentetjük, majd forró olajban kanállal szaggatva kisütjük.

FÁNK 4. – csupa csokis
Hozzávalók:15 dkg vaj,1 liter tej,15 dkg liszt,2 tojás,4 tojássárgája, zsír, cukor, csokoládéreszelék
A tejet felforraljuk, beletesszük a vajat, a lisztet, és addig kevergetjük, amíg elválik a kanáltól. Amikor kihűlt, belekeverjük a tojásokat. Evőkanállal forró zsírba szaggatjuk, és kisütjük. Cukorral elkevert csokoládéreszelékbe forgatjuk.

FÁNK 5. – cukorbetegek kedvence
Hozzávalók: 25 dkg túró, 10 dkg liszt, 2 felvert tojás, édesítőszer, pár csepp vanília-aroma, 1/2 sütőpor, csipet só, citromhéj, fahéj
A hozzávalókat összekeverjük, és forró olajba szaggatjuk, fahéjjal megszórva tálaljuk.

FÁNK 6. - burgonyával
Hozzávalók:2 nagyobb burgonya, só, 2 dl tej, 2-3 dkg élesztő, liszt, olaj a sütéshez.
A burgonyát sós vízben megfőzzük, áttörjük. A langyos tejbe belerakjuk az élesztőt, majd összekeverjük a krumplival. Annyi lisztet adunk hozzá, hogy lágy tésztát kapjunk. 15-20 percig kelesztjük, majd nagyobb pogácsaszaggatóval kiszúrjuk. Bő, forró olajban kisütjük.


MINDENKINEK JÓ ÉTVÁGYAT !

2014. január 26., vasárnap

HETI HÍRMORZSÁK 4.hétSZIGORODÓ FÜSTÖLÉSI SZABÁLYOK

Tévedés: kivételesen most nem a dohányzás okozta egészségkárosodásokról van szó, hanem az élelmiszerek tartósítása céljából végzett füstölésről. Aki szereti az erősen füstölt húsokat az jó ha igyekszik a fogyasztásukkal, ugyanis szeptembertől szigorodni fognak a füstölés szabályai az Európai Unióban. Szerencsére a hazai előállítóknak nem kell aggódniuk – hiszen Magyarországon eddig is szigorú szabályok írták elő az erre vonatkozó teendőket. Az unión belüli szigorításoknak meg van a magyarázata: a nem megfelelően füstölt termékekben egy öt benzolgyűrűből álló aromás szénhidrogén található,(a kérdéses anyag ott keletkezik ahol szerves anyagok égnek magas hőfokon), ami az állatkísérletek során rákkeltő hatásúnak bizonyult. Tudósok szerint a Bodeni-tónál, a Rigai-öbölben és Izland tengerpartjain azért lehet több a gyomorrákos, mert több füstölt halat és sertéshúst esznek.

LÁTHATÓAN FELTÜNTETNI

Mármint a tojás kilónkénti árát. Mert azt már rég elfogadták a tojással kereskedők, hogy fel kell tüntetni a kilónkénti árat a darabár mellett, de azt – a terméktanács tapasztalatai szerint – eddig meglehetősen „alig látható” módon tették,(túl apró betűkkel írták ki), amely rontja a gyengébben látó vásárlók esélyeit a jó döntésre. Ezért a nemzetgazdasági miniszter rendelete szerint a darabonkénti egységárhoz képest legfeljebb 20 százalékkal, kisebb betűmérettel kell feltüntetni az étkezési tojás kilogrammra vetített árát a kiskereskedelemben. Így hamar fény derülhet arra, hogy a kisebb méretű – és darabonként olcsóbb (S-méretű) tojást, bizony jóval drágábban vesszük meg, mint a darabonként ugyan drágábbnak tűnő (M-, L-méretű) nagyobbat (lévén, hogy annak kilónkénti ára viszont alacsonyabb). Arról az el nem hanyagolható tényről nem is beszélve, hogy az S-es tojások jelentős hányada importból származik, míg a nagyobb tojások hazai termelők állományának köszönhető.

DIPLOMAMENTÉS – ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL

49370 diplomás él ma Magyarországon úgy, hogy hiába tanult évekig felsőoktatási intézményben – nem veheti hasznát az ismereteinek, azon egyszerű oknál fogva, hogy valami miatt képtelen volt a diplomához szükséges nyelvvizsga-követelményeket teljesíteni. Nos, közülük most 10000-ren kapnak esélyt ingyenesen arra, hogy pótolják e hiányosságot, és egy 240 órás nyelvtanfolyamon vegyenek részt, amelynek végeztével középfokú nyelvvizsgát tehetnek. A meghirdetett programra magyar állampolgárok jelentkezhetnek, leállamvizsgáztak, nincs hallgatói jogviszonyuk és legfeljebb 35 évesek. (A gyesen, gyeden lévőknél nincs életkori korlátozás, és az elbírálásnál előnyben részesítik majd a regisztrált álláskeresőket.)

AMERIKA HŐSE

Egy nyolcéves kisfiút gyászol egy kisváros New York államban. A kisfiú családjával, rokonaival együtt egy lakókocsiban töltötte az éjszakát, amikor eddig még tisztázatlan körülmények között tűz ütött ki.   A kisfiú hat rokonát mentette ki egy égő lakókocsiból, ez után visszaindult, hogy mozgáskorlátozott nagybátyjának is segítsen, de már nem tudott segíteni – ő maga is meghalt a hatalmas tűzben.

NAPFÉNNYEL A MAGAS VÉRNYOMÁS ELLEN

A magas vérnyomás kialakulásának megelőzése érdekében mi magunk is számos dolgot tehetünk: a tudatos táplálkozás, a mozgás, a káros szenvedélyek kiiktatása, a stressz mentes életmód mellett, egy újabb kutatás eredményei szerint a napfény az, ami még a segítségünkre lehet. Brit kutatók 24 egészséges önkéntest tettek ki ibolyántúli A (UV-A) sugárzásnak laboratóriumi körülmények között. Olyan adag sugár érte őket, mintha egy dél-európai országban nyáron félórát napoztak volna. A résztvevők erei kitágultak, vérnyomásuk mérséklődött – ami egy nitrogén-monoxid nevű vegyületnek és a belőle származó vegyi anyagoknak, a nitritnek és a nitrátnak köszönhető. Természetesen még sok az  ismeretlen tényező hiszen nem tudni, hogy újabb UV- A-hatás nyomán tovább esik-e a vérnyomás, és az sem derült még ki, hogy a fényre adott vérnyomás-csökkenés függ-e a vizsgált személy korától, nemétől , és egészségi állapotától.

OLTÁSSAL A MÉHNYAKRÁK ELLEN

Sajnos a nők körében második leggyakoribb daganatos megbetegedés a méhnyakrák, amelynek kialakulásában szerepet játszanak a HPV (humán papillomavírus) egyes típusai. A méhnyakrákot okozó HPV vírusfertőzésen a nők körülbelül 80 százaléka esik át élete során, illetve a méhnyakrákos elváltozást minden esetben HPV-fertőzés előzi meg. Ezért a 12-13 éves lányok számára 2014-től költségvetési forrásból biztosítja az állam az úgynevezett HPV vakcinát. Azért ez a kedvezményezett korosztály, mert az oltás akkor a leginkább hatékony, ha a védettség még a szexuális élet megkezdése előtt kialakul. A vakcina nem lesz kötelező, csupán „kötelezően felajánlandó”. 

2014. január 25., szombat

EGÉSZSÉGPÉNTEK: RÁKKELTŐ JÁTÉKOK

Vegyi anyagok ezreivel bombáznak bennünket nap, mint nap. Felsorolni is lehetetlen mi mindennel kell megküzdenie szervezetünknek, mert ugyan ki is hinné, hogy a naponta többször is elvégzett szappanos kézmosás során is kemikáliák tucatjával akaszkodunk össze – nem is sejtve azok esetleges károsító voltát. Ettől csak az a borzasztóbb, hogy féltve őrzött kincseink, a gyermekeink sincsenek biztonságban – még a legegyszerűbbnek tűnő játékaikban is fellelhetőek olyan anyagok, amelyek hosszabb vagy rövidebb távon, számos megbetegedést, de akár rákot is okozhatnak.  Melyek ezek az anyagok, és hol használják őket? Tanulmányozza át a következő táblázatot – meglepő következtetésre jut.
VEGYI ANYAG NEVE
MIT OKOZ
HOL ALKALMAZZÁK
n-butanol
szem-, torok- és orr irritáció, idegrendszeri tünetek (szédülés, hallászavarok), születési rendellenességek.

gyermeksátrakban, ragacsjátékokban, gumitartalmú játékokban, és egyes fajátékok bevonatában
benzol

daganatkeltő
a műanyaggyártás során
vinil-klorid
rákkeltő, mutagén és genotoxikus
PVC előállításához használják : úszójátékok, sípolós játékok, babák, úszómedencék,
acetaldehid
daganatkeltő
kozmetikumok és műanyag gyártása során
gyermekragasztók összetevője

metil-klorid

daganatkeltő hatású anyag, belélegezve máj és tüdődaganatot okoz
széleskörűen alkalmazott oldószer, de használják tintákban, cipőtisztító sprayben, és a műanyaggyártás során, gumijátékokban
biszfenol-A

fejlődési rendellenességet okoz, de alacsony dózisban is viselkedési rendellenességek, fiúknál csökkent a spermiumtermelést, a lányoknál idő előtti pubertást okozhat
az egyik legnagyobb mennyiségben gyártott műanyagipari alapanyag, kimutatták többek között cumisüvegekben és műanyag kanalakban is.
dibutil-ftalát
mind a fejlődésre, mind a fogamzásképességre nézve erősen toxikus vegyület

csecsemőknek való ruhákban,szivacsjátékokban, iskolai íróeszközökben
2,4-diamin-toluol:

rákkeltő, máj és melldaganatot okoz
színezett termékekben, papírban, textilben lelhető fel
sztirol
daganatkeltő hatású, fejlődési rendellenességeket is okozhat.

nagy mennyiségben gyártott, a műanyagiparban alkalmazott vegyület. Jelen van a baba matracokban, baba kabátokban és kesztyűkben, gyereksátrakban
toluol 
idegrendszert károsító és fejlődési rendellenességeket okozó vegyület, csökkenti a születési súlyt és károsítja az agyat.

festékekben, ragasztókban, tintákban. csecsemőknek készült kabátokban, kesztyűkben, iskolai hibajavítókban, gyereksátrakban, tolltartókban.


És a lista sajnos nem teljes. A Fogyasztóvédelem évről-évre szigorú ellenőrzéseket tart. Az ellenőrzés eredményei alapján a vizsgált babák 50%-a, a lövedékes játékok 80%-a, míg a 3 év alatti gyermekeknek szánt fürdőjátékok 20%-a bizonyult veszélyesnek – sokszor a megengedett határértékek többszörösét is tartalmazzák a veszélyes anyagokból.
Vegyi anyagok ezreivel bombáznak bennünket nap, mint nap. Csak idő kérdése meddig leszünk képesek ellenállni a hatásaiknak…


2014. január 24., péntek

LÉLEKÁPOLÓ GONDOLATOK: HAJLÉK NÉLKÜL


Szerette a szombati napokat, a lármás, nyüzsgő, már-már pulzáló tömeget a városban, azt, amikor özönlöttek az emberek a piactérre, a bevásárlóközpontokba, a kis-, és nagy boltokba, hogy megejtsék a heti nagy bevásárlást. Ilyenkor neki is több került az asztalára – már, ha annak lehetett nevezni azt a több korhadásnak indult deszkából összeütött tákolmányt, ami ezt a funkciót töltötte be erdő széli kis viskójában. Évek óta élt ott, félrevonultan a nagyvilágtól, elbujdosva az emberek rosszalló tekintete elől. „Kis igények-boldog élet” – hangoztatta mindig, s valóban, kevéssel is beérte: örömmel fogadta a sarki boltostól a kidobásra ítélt szikkad zsömléket, felvágott-végeket; boldogan cipelte haza az előtte gondosan összekötözött hullámpapír-göngyölegeket; vagy a lakótelepi ruhagyűjtő mellé kizsákolt ruhaneműt. A cigi és az alkohol nem szegődött társául, mint más hozzá hasonlónak, mégis sokan undorodva fordultak el tőle. Pedig egykoron – valamikor a válása előtt ő is „rendes, dolgos” ember volt- rendszeres fizetéssel, álmokkal, tervekkel -, de a családtól való elszakadás után képtelen volt talpra állni. Nem volt miért, nem volt kiért.
Sokan adják fel a küzdelmet egy-egy nagyobb csalódás után, kitéve magukat ezzel az utcára kerülés minden veszélyének. Feladják, önmagukért nem tudnak, nem akarnak cselekedni – hagyják, hogy sodorja őket az ár egyre mélyebbre és mélyebbre. Tekintetükben ott ül a tehetetlen szomorúság, ami álmaikat végérvényesen elássa egy életre. Hajlék nélkül – nincs perspektíva, nincs tervezés, nincs jövő, csak a MA pillanatai vannak, olcsó kis örömforrások, ordító emberi szükségletek, s a beletörődés: „Nekem ennyi jutott”
Nehéz életút, szomorú sors.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDÉZETEK
„Vajon a karácsonyi kirakatban üldögélő
bánatos macikáknak mosolyra áll
majd attól a szája
ha rájönnek
hogy a szeretet jegyében
hamarabb melegségre találnak
mint a hajléktalanok bárhol a világon?”
(Pethes Mária)
…………………………………………….
„Ne beszélj a szabadságról. Beszélnek róla elegen. Szabadság itt, szabadság ott, ezt harsogják. De mi az ördögöt kezdhetsz a szabadsággal, ha nincs egy vasad se, nincs munkád, te vagy a legszabadabb a világon, de mit érsz vele? Elindulsz. De hova mész? És hogy? A hajléktalanok a legszabadabbak a világon, s mégis megfagynak a parkban egy padon. (...).”(Niccoló Ammaniti)

„Ha találkozol angyalokkal - sokan élnek közöttünk emberként -, onnan lehet felismerni őket, hogy fokozott felelősségtudattal élnek. Bármilyen hivatásuk lehet. Lehet anya, apa, asztalos, szobafestő, költő, muzsikus, vízvezeték-szerelő, mérnök, orvos, bőrdíszműves, vállalkozó, hajléktalan, sőt elvileg még politikus is (nincs átkozott szakma, csak méltatlan hozzáállás!) - szóval egy angyal onnan ismerhető meg, hogy felelősséget érez minden tettért.”(Müller Péter)

„Sok beszélgetésem telt azzal, hogy megmondták, ki a hibás. Azt mondták, a hitetlenek miatt, a hívők miatt, a zsidók miatt, a cigányok miatt, a németek miatt, az oroszok miatt, az amerikaiak és a franciák miatt, a románok, a csehek és a szerbek miatt, és hogy a kínaiak miatt mindenképp, meg az arabok miatt és a gazdagok miatt, meg a hajléktalanok, és a munkanélküliek, meg a kormány miatt. (...) Kevesen mondták, hogy ők maguk miatt”(Tisch Ferenc)

„Az alkohol öl, butít, nyomorba dönt - ez az alaptézis, de mi van akkor, ha már kapásból a nyomorban élsz hajléktalanként?”(Pőcze Flóra)

„Ahhoz, hogy jól segíthessünk, fontos, hogy a szegényekre ne problémagócként, hanem hozzánk hasonló emberekként tekintsünk, és tájékozódjunk helyzetük, igényeik, lehetőségeik felől. Ha tudomást veszünk a körülöttünk élő éhezőkről, idősekről, fogyatékosokról, rabokról, hajléktalanokról – igenis tettünk valamit.”(Hajós András)

„Sokan azt hiszik, a hajléktalan lét a társadalomtól való totális izolációt jelenti, a közösségen kívüli életet, és egyben a szabadságot, a függetlenséget is. A valóságban azonban a hajléktalanok a legkiszolgáltatottabb emberek, mások segíteni akarásától és segíteni tudásától függenek. Minden áldott nap, ha még felkelnek, számot vetnek az életükkel.”(Pőcze Flóra)

„Otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok. Elég egy szoba. Ha tízen vagytok benne, az se baj. Ha mind a tízen egyek vagytok ebben, hogy haza tértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés: hogy ma itt élek. Van egy ágy, amiben alszom, egy szék, amire leülök, egy kályha, ami meleget ad. És hogy ebben a körülöttem lévő széles, nagy és furcsa világban ez a kis hely nem idegen és ma az enyém. Jól érzem magamat benne, ha kinézek az ablakon és kint esik az eső, vagy süvölt a szél. És hogy ha ide este bejövök, meglelem azokat, akik még hozzám tartoznak. Ez az otthon. Minden embernek módja van hozzá. Egy szűk padlásszoba is lehet otthon. Egy pince is. Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit. Elég egy szál virág, amit az útszélen találtál. Egy fénykép, amit éveken keresztül hordoztál a zsebedben. Egy könyv az asztalon. Egy ébresztőóra. Mit tudom én: ezer apró kacat ragad az emberhez útközben. (...) Ha mindezt érezni tudod: nem vagy otthontalan a világon.”(Wass Albert)

„Uram! Rendeld már, hogy hazamehessünk!
Mindegy, hogyan, és mindegy, milyen áron!
Nem akarunk örökké bujdokolni
ezen a zord, otthontalan világon!
Ha kell, gyalog is, éhesen, vacogva,
tépett lélekkel és halálra váltan:
csak otthon legyünk egyszer a hazánkban!”
(Wass Albert)

„Az erős középvállalkozótól a szegényes, többgyermekes családanyán át, az egyetemi végzettségűtől az egyszerűbbnek vélt kétkeziig, mindenki egy láncszem az otthontalanok táborában.”(Takács Ervin)


2014. január 21., kedd

UTAZÁS ANATÓMIÁBANElőbb vagy utóbb mindenki megbetegszik. Vannak kisebb és nagyobb bajok, rövidebb és hosszabb vesszőfutások, mindenesetre a fehér köpenyek látványa és az orvosi-, kórházi várótermek jellegzetes „illata” és közege minden alkalommal rémisztő. Sokszor félelmetes vizsgálatok sora következik, ismeretlen latin szavak sorjáznak a leleteken – gyógyszerek tucatja sokasodik a fiókokban, elképesztőbbnél-elképesztőbb mellékhatásokról és kockázatokról tájékoztatva. Legtöbben abszolút tájékozatlanok saját szervezetük működésével kapcsolatban, míg mások kórboncnoki pontossággal képesek megmondani bajaik mibenlétét. Lényegében egyik hozzáállás sem tökéletes, szeretném most az „arany középutat” felkínálni mindazoknak, akik szeretnének többet megtudni testük felépítéséről, és alapvető működéséről. Az anatómia szó hallatán persze sokan elborzadnak. Véres boncolások, formalinszagú ridegség, orvosi eszközök fémes csillogása jut mindenkinek az eszébe, - és a gyengébb idegzetűek most gyorsan el is kattintnak erről a cikkről.
NE TEGYÉK!
Az Utazás Anatómiába sorozat megpróbálja dióhéjban és érthető módon bemutatni mindazt, amit érdemes tudni saját testünk felépítéséről és működéséről.
Kérem, - tartsanak, Velem utazzunk együtt „Anatómiában”!

1. rész
AZ ANATÓMIA FOGALMA, FELOSZTÁSA

Anatómia, és élettan. Két tudományág, amely lényegében egymással oly szoros összefüggésben áll, hogy nem lehet külön-külön kezelni őket. Az anatómia a szervezet felépítését, míg az élettan a szervezet működését vizsgálja, s egyik hatással bír a másikra.
Az anatómia felosztása:
·        rendszeres (szisztematikus) anatómia- az emberi szervezetet felépítő szerveket egyneműségük, összetartozásuk alapján csoportosítja: csontokat - csonttan, ízületeket- ízülettan, izmokat - izomtan, stb.
·        tájanatómia: a testet tájékokra osztja, és az elhelyezkedő izmok, erek, zsigerek, idegek egymáshoz való viszonyát vizsgálja
·        összehasonlító anatómia – az állatok szervezetének anatómiáját az emberi szervezettel hasonlítja össze
·        röntgenanatómia: a röntgensugarakkal történő átvilágítás során kapott eredményeket vizsgálja
·        klinikai anatómia: az anatómia gyakorlati vonatkozásait tárgyalja
·        művészeti anatómia: képzőművészeti képzések során az emberi testkülönböző testhelyzetekhez való alkalmazkodó felszíni alakulatait vizsgálja
·        szövettan, sejttan: a szövetek, és az azokat felépítő sejtek szerkezeti képének vizsgálatával foglalkozik
·        fejlődéstan (embriológia): az élő szervezet kialakulását, fejlődését vizsgálja
Élettan fogalma, felosztása:
Az életjelenségekkel foglalkozó tudományág. Vizsgálja az:
·        az élő szervezetek működését
·        az életfolyamatok okát, és törvényszerűségeit
·        az egyes szervek működése közötti összefüggéseket
A fentiekből jól látható milyen „hosszú út” is áll előttünk, ha jobban meg akarjuk ismerni testünk folyamatait. Az első lépést már megtették, tartsanak velem legközelebb is: amikor az anatómia és az élettan vizsgáló módszereivel ismerkedhetnek majd meg.

2014. január 19., vasárnap

HETI HÍRMORZSÁK : 3.hét


GAZDAKÉPZÉS HAJLÉKTALANOKNAK
Különleges programmal állt elő tavaly decemberben a pécsi Támasz Alapítvány: hajléktalanok részére szervez tanfolyamot, ahol kertészeti- ismereteket sajátíthatnak el 2 éves OKJ-s képzés keretében. A program projektmenedzsere szerint így a hajléktalanok kipróbálhatják magukat a munka világában, kizökkentve őket addigi céltalan mindennapjaikból, és megtapasztalhatják, hogy érdemes dolgozni.

PAKSI BŐVÍTÉS
Két új erőműblokkot épül Magyarországon az orosz Roszatom állami atomenergetikai konszern 10-12 milliárd eurós, tender nélküli beruházása révén.  Ehhez Oroszország államközi hitelt biztosít, amelynek futamideje 30 év – jelentette be Lázár János vezető államtitkár, miután Moszkvában orosz-magyar nukleáris energiai megállapodást írtak alá. Az első új paksi blokk 2023-ban kezdhet működni és ezzel tovább nő Magyarország energetikai függetlensége.

BÁNTALMAZOTT GYEREKEK – MÁR A SPORTBAN IS
Az UNICEF - nemzetközi jogvédő szervezet- kutatást végzett a sport és a gyermekek kapcsolatáról főként a fizikai és szexuális erőszak jelenlétét vizsgálva, amelynek eredményeként igen súlyos eredmények születtek. A legfontosabb magállapításaik: a megkérdezettek 15 %-a esett át beavatási szertartáson, 73%-ukat bántalmazták érzelmileg, 39%-uknál alkalmaztak fizikai erőszakot, a fizikailag bántalmazottak között szexuálisan is zaklatottak aránya 51% volt. Az UNICEF Magyar Bizottságának alapítványa a felmérést követően ajánlásokat fogalmazott meg a média, a szülők és az edzők számára is – annak érdekében, hogy a sport, és a versenysport a gyerekek számára  élményt jelentsen, és a  ne váljon rémálommá.
RENDELŐ A HÁTIZSÁKBAN
22 évnyi praxis, 26000 ellátott hajléktalan, ingyen minden ellenszolgáltatás nélkül. Ez a mérlege Dr. Jim Withers Pittsburgh-i belgyógyász munkásságának, aki kezdetben képes volt maga is hajléktalannak álcázni magát, hogy segíthessen a hidak alatt és elhagyott épületekben élő hajléktalanoknak. Szerencsére mára már kezdeményezése nemzeti méreteket öltött: számos városban segítenek orvostanhallgatók és önkéntesek éjszakánként az utcákon.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
KIFOGÁSOLHATÓ ÉLELMISZEREK
Minden harmadik bevizsgált élelmiszerrel volt probléma – derült ki egy tavaly a Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság által elvégzett vizsgálat során. A most nyilvánosságra hozott tapasztalatok szerint, a gyártók minden harmadik termékből kispórolnak valamennyit a vásárlók rovására-, azaz kevesebb volt a csomagban, mint amennyit a gyártó nettó súlyként feltüntetett. A hatóság tapasztalata szerint a leggyakrabban a nagyobb kiszerelésű (500 g, 1 kg) termékek körében fordult elő hiányosság liszt, rizs, cukor és só esetén, de arra is akadt példa, hogy a 20 g-os fűszer címkén jelölt mennyisége nem volt megfelelő. A feltárt jogsértések esetében a fogyasztóvédelmi hatóság a szükséges intézkedéseket megtette: a jogsértő magatartás folytatását megtiltó határozat meghozatalára, illetve fogyasztóvédelmi bírság kiszabására került sor.
FIÚKÉNT A NŐGYÓGYÁSZNÁL?
Kiskunfélegyházán az egyik helyi iskola képviselője feljelentést tett a rendőrségen, miszerint az intézmény egyik tanulója vélhetően hamis orvosi igazolást nyújtott be osztályfőnökének. Történt ugyanis, hogy egy lógós fiú egy nőgyógyász által kiállított igazolást vitt az iskolába. Azonnal lebukott, amiért most bíróság elé állhat. A fiatalember a kihallgatásán elmondta, hogy az igazolást az internetről töltötte le és nem vette észre, hogy távollétét egy nőgyógyász által kiállított irattal akarta igazolni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
FÜRDŐBELÉPŐ: VOLT, - NINCS
A nagy érdeklődés miatt szerdán kimerült a nyugdíjasok fürdőbelépésre jogosító pályázatának létszámkerete. A pályázatot az Erzsébet-program keretében hirdette meg a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány. Nagy Anna, az Erzsébet-program szóvivője csütörtökön Salgótarjánban azt mondta, ha marad keret, megpróbálnak további lehetőséget adni a fürdőbelépőkre, de egyelőre a még érvényben lépő pályázatok ütemét követik.
SZEGÉNYES ÍZLÉSŰEK A MAGYAROK- már, ami az étkezést illeti
Muffin, palacsinta, brownie, gofri, sajtos stangli, csokiszósz, lasagne, pizza – ezek a toplistás ételek a két legnagyobb magyar receptkereső oldal adatai szerint. Megdöbbentő képet fest a magyarok étkezési szokásairól készült toplista, amelyből egyértelműen kiderül, hogy előnyben részesítjük a cukros, zsíros, egészségtelen ételeket az egészségesekkel szemben. A dietetikusok nem is lepődtek meg ezen a lesújtó eredményen – hiszen konzervatívak és szegényesek a hazai étkezési szokások, sokan elképzelni sem tudják a napjukat édesség nélkül, ahogy azt sem, hogy ne egyenek húsból készült ételt napokig, a sajnálatosan ritka zöldség-gyümölcs - fogyasztásról nem is beszélve. Jellemzően egyoldalúan, és unalmasan étkezünk, nem szívesen kísérletezgetünk új ízekkel, és alapanyagokkal, nem vagyunk hajlandóak új főzéssel kapcsolatos technológiákat elsajátítani (grillezés, párolás, wok, cserépedény). Ráadásul ezt a korántsem kedvező mintát adjuk át gyermekeinknek is, akik körében egyre súlyosabb méreteket ölt az elhízás, annak minden szövődményével együtt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------