2013. január 23., szerda

LÉLEKÁPOLÓ GONDOLATOK : BIZALOM


A világ tartópillérei között ott van a bizalom – mondhatni a világ bizalomra épül. A bizalom jelen van a legegyszerűbb dolgokban: a reggeli ébredésben, a jóízűen elfogyasztott ételekben, az emberi kapcsolatokban. Bizalom nélkül élni lehetetlen, hisz értelmetlen hajszává tenné a mindennapokat. Feltétel nélkül megbízunk abban, akiket szeretünk – ezért is fáj annyira, ha galád módon visszaélnek vele.  De gyakran kénytelenek vagyunk megbízni idegenekben is - feltételezve az emberségüket, és a jó szándékukat. Ha folyton bizalmatlan és gyanakvó vagy – állandó stresszben élsz, nem élvezed a jelen nyújtotta szépségeket. De az sem jó, ha arra méltatlanokban megbízva hiszékeny és naiv módon hagyod kihasználni magad. A bizalmat ki kell, és ki lehet érdemelni, de a bizalmat ki lehet játszani is, és vissza is lehet élni vele. Teremts egyensúlyt – és boldog napok várnak rád.
 „Ahogy egy élő sebünkbe sem engedünk bárkit belenyúlni - csakis azt, aki gyógyítani tud -, lelkünk sebeit is csak annak szabad föltárni, akinek a tartós (tehát maradandó) szeretete bizonyossá vált előttünk.” (Müller Péter)
„Létezik az őszinteségnek olyan mélysége, amely az őszinteséggyakorlóban is visszatetszést kelt. Vannak megfogalmazódó gondolatok, amelyeket  jóérzésű ember soha nem kíván kimondani, még végiggondolni is fél őket, megveti magát, amiért ilyesmi egyáltalán eszébe jutott.”(Balla D. Károly)
„Ha egyszer feltárjuk magunkat valaki előtt, az csak olyan lehet, akiben teljes mértékben megbízunk, akit nagyon közel érzünk magunkhoz. Önmagunk megnyitása az egyik legfontosabb lépés a lelki élet rendezése felé.”(Tendzin Gjaco)
„Hittel csak a szavak világában maradsz. A bizalom az, a mély bizalom, mely a tettek mezejére visz. De a tettek mezeje veszélyes. Beszélni könnyű a túlsó partról, de átúszni a túlpartra már veszélyes, mert ahhoz semmilyen térkép nincs. Sőt, valójában nem is lehetsz biztos benne, hogy létezik-e egyáltalán a túlsó part. A közönséges hit itt nem segít. Ha nincs benned egy roppant bizalom az élet iránt, ha nincs roppant bizalmad a saját belső hangod iránt, akkor nem tudsz elindulni a feltérképezetlen vizeken.”(Osho)
„Hatalmas erő forrása, ha van az életünkben néhány olyan ember, akiknek minden érzésünket elmondhatjuk, és bízhatunk benne, hogy azután is szeretni fog, nem gázol a lelkünkbe bírálatával, ítélkezésével.”(John Gray)
„Általában képtelen vagy ellazulni és élvezni a másik társaságát, mert mindig okot keresel a mosolya mögött. S a gyanakvásod gyakran nem is alaptalan, mert hát az emberek életében mindig minden az üzletről szól. A legtöbb kapcsolat általában érdekkapcsolat, amely az egyén túlélésének érdekében jön létre.”(A. J. Christian)
„Jó szándékot kell feltételeznünk egymásról, még akkor is, ha nem egyezik a véleményünk. Ha a megelőlegezett bizalom elvész, mérhetetlenül leromlanak a kapcsolatok.”(Kopp Mária)
„Az beszél állandóan bizalomról, aki tudja, hogy ez a gyenge pontja.”(Kéri László)
„Higgy az emberben, önmagadban is - a másokba vetett bizalom magunknál kezdődik.”(Hioszi Tatiosz)
„Ahhoz, hogy reagálni tudj egy másik emberre, ha fáj valami, ahhoz nagyon meg kell bíznotok egymásban.”(Erich Wolf Segal)
„Nagy dolog az, ha van valakije az embernek, akiben teljesen megbízik. De az is nagy dolog ám, ha tudjuk, hogy teljesen megbíznak bennünk.”(Ioan Slavici)
„Ha ítélkezés nélkül képesek vagyunk odafigyelni partnerünkre, talán meg fog bennünk bízni és őszinte lesz hozzánk. Ha felháborodunk vagy próbáljuk manipulálni, amikor őszinte hozzánk, fel kell készülnünk, hogy attól kezdve nem mindig az igazat fogjuk hallani.”(Daylle Deanna Schwartz)
„Képzelj magad elé egy magányos bölcset, amint egy sötét úton sétál végig pirkadat előtt, és a kezében tartott lámpással utat mutat embertársainak! Az efféle bölcsek, a világosság hordozói csak azt az utat mutathatják meg neked, amelyet hajlandó vagy követni. Ha letérnek az útról, követőik is irányt tévesztenek. Ha te lennél ez a bölcs, vajon képes lennél-e példáddal utat mutatni az embereknek?”(Mahatma Gandhi)
„A szerelem bizalom, a bizalom pedig, mint a leszakított virág, gyökér nélkül is tovább él.”(Thomas Hardy)
„Ha az ember egyszer már megbízik valakiben, és teljesen odaadja magát neki, akkor onnantól kezdve mindenben a jóakaratától függ. Ekkor már ennek a másik személynek a hatalmán múlik, hogy jót tesz-e vele, vagy porig alázza. Mert már csak a puszta gondolat is, hogy a szeretett lény nélkül éljünk, rettenetes.”(Helen Brooks)
„Az ember könnyen sírva fakadhat, ha engedte magát megszelídíteni.”(Antoine, de Saint-Exupéry)
„Az a szív, amely megtanult bízni, békében lehet a világgal.”(Deepak Chopra)
„Az emberek között ne az isteneik, hanem cselekedeteik szerint tegyél különbséget. Keresd a tisztaszívű, igazságot kereső és békességre törekvő emberek társaságát, akinek szívében nem irigység és gonoszság miatt van nyugtalanság, hanem a dolgok igazi rendjének kutatása miatt. Ezek az emberek a világ világító fáklyái, az ő fényeik felé igazítsd te is életed útját.”(Dáné Tibor)
„Az egyetlen kifejezés, amely a "nem szeretlek"-nél fájóbb lehet, a "nem bízom benned". Az elsőnek valaki máshoz van köze. A szív döntéseit nem lehet megkérdőjelezni. A másodiknak viszont kizárólag te vagy az oka.”(Tonya Hurley)
„Ha én egyedül vagyok, magamra vagyok hagyatva, akkor még gondolkodni sem tudok rendesen. Ha viszont együtt vagyok valakivel, aki figyel rám, akivel meg lehet beszélni azt, ami érdekel engem, az igenis számít. És nem kell feleleteket adnia, nem kell tanácsolnia dolgokat - ez nem erről szól. Az is egy definíciója a szeretetnek: hogy semmit nem fogok csinálni. Hogy veled leszek, de nem foglak semmire kényszeríteni.”(Feldmár András)
„A világ olyan zűrzavaros - a békés otthon segített megőrizni az ép eszét. Ez volt a rejtekhely, a fészek, ahová elbújhatott a problémák elől. (...) Ide csak azt engedte be, akit akart, eldönthette, ki meddig maradhat, és otthona melyik részébe kukkanthat be. Nem úgy, mint a szív, ami engedély nélkül, sőt, kérdés nélkül hív meg embereket, és különleges helyekre viszi őket, aztán könyörög, hogy tovább maradjanak, mint tervezték.”(Cecelia Ahern)
„Adj Istenem egy embert, legalább egyetlenegy embert, akinél nem kényszerülök önvédelemre. Akinek lelkem titkos kódját ki merem adni. Akit beengedek magamba: ilyen vagyok, igen, minden vacakságommal, zűrömmel és bűnömmel együtt!... Adj egyetlen embert, aki valóban Szeret!”(Müller Péter)
„Bizalom nélkül az egyik partner gyanakvóvá válik, nyugtalanná és tele lesz előítéletekkel, félelmekkel, a másik úgy érzi, lélektani csapdába került, azt hiszi, hogy nem hagyják szabadon lélegezni, s érzelmileg megfojtják. Lehetetlen valakit igazán szeretni, ha nem bízunk meg benne teljesen.”(Adam J. Jackson)
„De csöndes szóval eltűnődve mondom:
bizalmam sarkig kitárult kapu,
nem verhet rá lakatot a gyanú;
ki-bejár rajta bárki szabadon.
Egy besurrant csaló tiszteletére
nem állítok őrséget tíz igaznak!” (Garai Gábor)
„Mindannyian sebezhetőek vagyunk. Szükségünk van legalább egyvalakire, akivel megoszthatjuk a legnagyobb gondjainkat is - egy emberre, aki azt mondja: "Szeretlek és elfogadlak téged úgy, ahogy vagy, bármi is történjék."(Andrew Matthews)
„Valami a lelkünk mélyén nem engedi, hogy elfogadjuk az árulást, bármilyen jelentéktelen is. Becsapva, lealacsonyítva érezzük magunkat. Minden olyan emberi kapcsolatot, mely bizalomra épül, az árulás darabokra zúz. Baráti, szerelmi kapcsolatban maradni utána tettetés volna, hiszen mélyre hatolt a tőrdöfés. „(Lewis Benedictus Smedes)
„Ha nem bízunk meg valakiben, akkor azt a személyt nem tudjuk szeretni. Bizalom hiányában gyanakvóvá válunk, nyugtalanná és állandóan attól félünk, hogy a másik ember becsap bennünket. Ez kibírhatatlan nyomást jelenthet a kapcsolatnak - az egyik fél veszélyt érez, a másik csapdában érzi magát.”(Adam J. Jackson)
„Szeretni - azt jelenti, hogy egy részt adsz magadból, fizetséget nem kérve és feltételek nélkül.”(Adam J. Jackson)
„Az embernek joga van ahhoz, hogy titkai legyenek. Joga van ahhoz, hogy megőrizze életének azokat az intimitásait, amelyek csak rá tartoznak. Ez nem becsapás, ez nem bizalmatlanság. S ha valaki mégis így értékeli, az a fél, ő nem bízik a másikban, amikor egy teljes életet ellenőrzés alatt akar tartani.”(Popper Péter)