2013. február 6., szerda

LÉLEKÁPOLÓ GONDOLATOK : INTELLIGENCIA

INTELLIGENCIA
Minden intelligencia kérdése – tartja a mondás, nem véletlenül. Hisz az élet dolgainak elfogadása, a problémák elfogadása, az elénk táruló feladatok megoldása nagyrészt függ intelligenciánktól. De hogy mi is az intelligencia – nagyon nehéz egy mondatban megfogalmazni. ha leegyszerűsítenénk, mondhatnánk azt is, hogy az intelligencia az, amit az intelligenciatesztek mérnek. A viccet félretéve: a helyzet ettől sokkal bonyolultabb: hisz az intelligencia egy egységes képesség, amely a többi intellektuális képességünket is meghatározza. Ha valaki tehát kiváló intelligenciával rendelkezik, ez általában más képességeiben is megmutatkozik, azaz összetett képesség. A fogalom meghatározásának többféle megközelítése ismert:
·         Wechsler meghatározása szerint az intelligencia „az egyénnek az az összesített, vagy globális képessége, amely lehetővé teszi a célszerű cselekvést, a racionális gondolkodást és a környezettel való eredményes bánást.”
·        Gardner, aki hétféle értelmet különböztet meg: szóbeli, logikai, térbeli, zenei, kinetikus (mozgásos), interperszonális (személyközi) és intraperszonális (személyen belüli) képességeket.
·        A pluralista felfogás szerint többféle, egymástól független intellektuális képességünk van. Ezt az elvet vallja, Sternberg háromoldalú az intelligencia alábbi összetevőit különíti el: Az ismeretszerzési komponensek feladata az új információk felvétele és tárolása a memóriában. A teljesítménykomponensek az adott feladat végrehajtásában játszanak szerepet. A meta komponensek a teljesítménykomponensek működésében és szabályozásában játszanak szerepet
Bármelyiket is vizsgáljuk a következőben megegyeznek: az intelligencia értelmi képességek rendszere, amely lehetővé teszi a sikeres megoldásokat és ez által a környezetünkhöz való sikeresebb alkalmazkodást. Segítségével leküzdhetők a nehézségek, megoldhatók a problémák és feladatok. Meghatározza az általános és speciális képességek függvényében megjelenő teljesítményt. Nem azonos tények, ismeretek birtoklásával, a lexikális tudással, de mutatja, hogy milyen mértékben vagyunk képesek alkalmazni tudásunkat. A tevékenység gyakorlatiasságában mutatkozik meg. Fejleszthető.

Az emberi intelligencia egyik legfontosabb jellemzője, hogy képes ellentmondani önmagának.”(Mark Stevenson)
 „Az életben nem az a legfontosabb, hogy a nyereségedből hasznot tudj húzni. Erre az ostoba is képes. Az igazán fontos az, hogy a veszteségedből húzz hasznot. Ehhez intelligencia kell; ez a különbség a bölcs és az ostoba között.”(William Bolitho)
„Az emberiség talán sorsfordító ponthoz ért: az intelligencia képes rá, hogy megsemmisítse a bolygót, míg a lelke mélyén mindenkit rettenetes félelem és primitív vágy vezérel, mindenkiben roppant ellentétek feszülnek.”(Karin Alvtegen)
„Mi az érzelmi intelligencia? Az, hogy nem leszek azonnal depressziós önmagamtól. Képes vagyok szemügyre venni magam és az engem körül vevő világot, és a mások szemével is képes vagyok látni, nem csak a sajátommal.”(Vekerdy Tamás)
„Az emberek megítélésében három tulajdonság fontos: tisztesség, intelligencia és energia. Az első nélkül a másik kettő halálos.”(Warren Edward Buffett)
„Úgy gondolom, a szerelem és az intelligencia fordított arányban állnak egymással. A fiatalabb férfi belehalhat a szerelembe, az idősebb nem szokott.”(G. Hajnóczy Rózsa)
„A nők az idők kezdete óta olyan partnerhez vonzódtak, akinek erős túlélési hajlama van, mint az intelligencia és a fizikai rátermettség, mert az ilyen kvalitású férfiak nagyobb eséllyel hoztak vacsorát a nap végén.”(Becca Fitzpatrick)
„A benső számít - ezt a megállapítást azok a nők találták ki, akiknek jottányi vonzerejük sincs, és az intelligenciájukkal próbálnak megfogni egy férfit. Persze fontos dolog az intelligencia is, de a férfit mindig a nő külseje vonzza.”(Szalai Vivien)
„Az önismeret valójában nem más, mint az érzelmi intelligencia fejlesztése, és annak következetes átültetése a gyakorlatba. Az önismeret az, ahol megszűnnek a szürke hétköznapok. Nem csak a közlekedésben érvényes az, hogy ha végzetes hibát követek el, akkor meghallhatok, hanem ez bekövetkezhet akkor is, amikor hagyom, hogy a félelmeim teret nyerjenek. Ilyenkor valójában mindent elveszíthetek, amit eddig elértem. Legfőképpen a méltóságomat. Mert ha az ember nem fejleszti az önismeretét, akkor csak idő kérdése, hogy mikor fogja elveszíteni a méltóságát. De hát mindannyiunkra szükség van... olyanokra is, akik elveszítik, és olyanokra is, akik nem. Hogy tanulhassunk egymástól.”(Csernus Imre)
„Gyakran elhangzik, hogy ha az emberi faj kudarcot vall itt a Földön, valami más faj veszi át a stafétát. A magas szintű intelligencia kifejlesztésének vonatkozásában ez tévedés. Ami a saját bolygónkat illeti, kimerítettük, vagy nemsokára ki fogjuk meríteni az ehhez szükséges fizikai előfeltételeket. Amint elfogy a szén, az olaj, a magas fémtartalmú ércek, semmilyen, egyébként bármennyire alkalmas faj nem képes megtenni a hosszú utat a primitív viszonyoktól a magas szintű technológiáig. Csak egy dobásunk van. Ha kudarcot vallunk, ez a bolygórendszer kudarcot vall, ami az intelligenciát illeti. Ugyanez vonatkozik más bolygórendszerekre is. Mindegyiken lesz egy esély, csak egy, nem több.”(Fred Hoyle)
„Na pasik, hol van az érzelmi intelligencia? Ki az, akinek van? Elárulom. Annak, aki adott helyzetben mind pozitív, mind a negatív érzéseit hangosan ki meri mondani úgy, hogy az ezzel járó következményeket is vállalja! Van egy alapmondat, ami ha nem hangzik el, akkor nem leszek stabilan a férfivá válás folyamatában. Ez a mondat pedig így hangzik: "Adott helyzetben képes vagyok arra, hogy gyáva legyek". Ha önmagamnak már ki mertem mondani ezt, akkor jön a következő lépés, hogy a másiknak is ki merjem mondani. Ez nem szégyen, hiszen aki emberből van, abban ott a gyávaság is egy adott helyzetben, főképpen akkor, ha érzelmi konfliktus kezelésére kerül sor.”(Csernus Imre)
„Mindenkinek vannak aggodalmai. Azért aggódunk, mert intelligens lények vagyunk. Az intelligencia pedig előre tervez, hiszen ez a lényege; ugyanaz az intelligencia, amely lehetővé teszi, hogy tervezzünk, reménykedjünk, elképzeljünk és feltételezzünk dolgokat, azt is lehetővé teszi, hogy aggódjunk, és a dolgok negatív kimenetelére számítsunk. „(Norman Doidge)
„Úgy látom, fajtársaink mindenkor Isten nevében vitték véghez a legördögibb gazságokat, ontottak vért és beleket, máglyáztak, bitóztak, sortüzeztek, s mindeközben zászlót, keresztet lengetve-lóbálva üvöltözték, hogy hit, haza, szeretet, összefogás. Fajtánk hiperfejlett hazudozó. Intelligencia kapacitásunk zömét újabb és még újabb gurítások, átejtések, vakítások, maszlagolások kiagyalására fordítjuk.”(Vavyan Fable)
„A sikeres munka alkotóelemei: képzés és tapasztalat az adott témában, jó általános intelligencia és képesség, képesség a magas szintű affinitásra, képesség a realitás elviselésére, valamint képesség arra, hogy kommunikáljunk és gondolatokat fogadjunk be.”(Lafayette Ron Hubbard)
„Néha szavak nélkül kell megbocsátani. Érteni a szavakban ki nem fejezett bánat és a jóvátételre igyekvő szándék apró jeleit, s jelekkel felelni a jelekre. Felejteni ott, ahol feledésre van szükség, megróni máskor azt, akinek szüksége van a megrovásra. Az igazi megbocsátás, mint a szeretet általában, intelligens és leleményes. És alázatos is, legfőképpen talán alázatos.”(Jelenits István)
„Onnan lehet tudni, hogy léteznek intelligens lények a földön kívül, hogy soha nem próbálták fölvenni velünk a kapcsolatot.”(Bill Watterson)
„Valljuk be: a világ egyre ostobább. Még néhány év, és egy kenyérpirító intelligensebb lesz, mint a gazdája.”(Garfield c. film)
„Sokszor és sokat nevetni; elnyerni az intelligens emberek megbecsülését, a gyermekek ragaszkodását; kivívni az őszinte kritikusok elismerését és elviselni a hamis barátok árulásait; örülni a szépnek, megtalálni másokban a jót; jobbítani egy kicsit a világon - egy egészséges gyerekkel, egy parányi kerttel vagy azzal, hogy biztos lábon állva élsz; tudni, hogy legalább egyvalaki könnyebben lélegzik, mert te voltál. Ez a boldogulás, ez a siker.”(Ralph Waldo Emerson)
„Isten a férfiakat erősebbnek, de nem feltétlenül intelligensebbnek teremtette. A nőket intuícióval és nőiességgel ajándékozta meg. Ez a kombináció - megfelelően használva - elegendő ahhoz, hogy túljárjanak bármelyik férfi eszén.”(Farrah Fawcett)
„Olyan mélységekbe süllyedünk, ahol már az egyértelműt is megkérdőjelezi az intelligens ember.”(George Orwell)
„Az intelligens emberek egyik legnagyobb csapdája az okoskodás. Amikor a gyorsan jövő, irgalmatlanul erős érzést megpróbálják agyból kimagyarázni. Mert nem merik vállalni az érzéssel járó fájdalmat. Pedig változtatni csak akkor lehet, ha valaki kimondja azt, ami valójában van. Majd ezek után jön a kimondott fájdalmas dolgok elfogadása.”(Csernus Imre)
„A tudással bíró ember és az intelligens ember nem okvetlenül ugyanaz.”(Ferber Katalin)
Az igazság nem az, amit gondolunk - hogy mi okos emberek egy oktalan Univerzum lakói vagyunk, hanem éppen fordítva: mi, oktalan, önhitt és buta emberek egy abszolút intelligens világnak nem "lakói", hanem elválaszthatatlan részei vagyunk, melyben minden mindennel összefügg.”(Müller Péter)
„A medvék csaknem olyan intelligensek, mint az emberek, de sokkal finomabb lelkűek. Náluk egyéni kérdés, kire emlékeznek, kit szeretnek, kit gyűlölnek.”(Robert Franklin Leslie)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...